ตำแหน่งที่ต้องการ


 
ตำแหน่งงาน ช่าง CNC 1 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา ปวช.  ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง / หรือมีประสบการณ์ผลิตด้วยเครื่อง CNC 
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ควบคุมเครื่อง CNC ในการผลิตสินค้า
2.ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเบื้องต้น ให้ได้ตามมาตรฐานตามแบบที่กำหนด   
3.บันทึกผลการผลิตและเวลาที่ใช้ในการผลิต   
4.ดูแลรับผิดชอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และดูแลรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น   
 
 
ตำแหน่งงาน วิศวกรขาย 1 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหการ, เครื่องกล 
หรือสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายเกี่ยวกับอุปกรณ์
ในโรงงานอุตสาหกรรม(Seal หรือ  Engineering Plastic)จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
มีรถยนต์ส่วนตัว (ได้รับค่าประกันภัยรถยนต์ ,ค่าน้ำมันและค่าสึกหรอ)
 
หน้าที่รับผิดชอบ
1.วางแผนการขายร่วมกับหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขาย  
2.ทำสรุปและวิเคราะห์ผลการขายทุกสิ้นเดือน  
3.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ได้รับคอมมิชชั่น) 
4.พบลูกค้าตามแผนที่วางไว้ 
5.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้า รวมถึงการให้คำแนะนำ 
ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์
6.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 

สวัสดิการ (พอสังเขป)
 
 
-Bonus Fix 1 month (ส่วนเพิ่มขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
-ประกันอุบัติเหตุ
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-เงินช่วยเหลือค่าที่พัก
-สิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วัน
-ฯลฯ
วันทำการ    จันทร์ – ศุกร์     เวลา 8.30 – 17.30 น.
วันหยุด      เสาร์ และ อาทิตย์

 


 ผู้สนใจกรุณาส่งข้อมูลส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงาน, หลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือสมัครด้วยตนเองที่

บริษัท อีโคซีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
99/28-31 , 99/58-59 หมู่ 9 ถ.ลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
โทร.02-931-6868 
E-mail : hr@ecosealthailand .com